Tööstressita on parem
 
 
Stress maha

Tööstressi kaardistaja võimaldab organisatsioonil hinnata võimalike stressorite esinemist oma töökeskkonnas. Kaardistaja vahendusel saate elektroonilise või paberkandjal oleva küsimustiku abil koguda töötajate hinnangud oma töötingimustele ning võrrelda neid Eesti keskmisega (vastavad andmed pärinevad uuringust’ Psühhosotsiaalsete riskide levik Eestis’, Centar 2010).Stressik
 
Projekti toetab ESF Projekti toetab EL Sotsiaalfond Projekti toetab Tööinspektsioon